המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

תכנים בחינם

פרטי חשבוניות המס שיוציא הקבלן בקומבינציה
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קומבינציה, תמ
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
התאמת טבלאות המחיה לנישום
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: ספר הצהרות הון - מהדורה שניה!
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
כיצד ניתן למשוך כספים מעל ל"סכום הצבירה המזערי" מקופה לקצבה?
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ניהול חשבונות על ידי קבלנים
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
שיטה מתקנת אצל קבלן בונה
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מס רכישה בעסקת קומבינציה
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קומבינציה, תמ
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ניכוי הוצאות השבחה [סעיף 39(1)]
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פירוט סוגי טפסים במיסוי מקרקעין
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פיצול פיזי (אופקי) ופיצול רעיוני (אנכי)
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קומבינציה, תמ
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
השוואת הון – בפער זמן ארוך בין הצהרות ההון
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
האם הוצאות בבית של טלפון ואינטרנט מותרות בניכוי??
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מחסן-מרתף ששימש למגורים באופן לא חוקי לא יחשב לדירת מגורים
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מהו מפגש עם הכסף?
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
התנאים להחלת סעיף 8א(ג) לפקודה
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דירת מגורים שננטשה וניזנחה
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
משיכת כספים מקופה לקצבה שעולה על "סכום הצבירה המזערי"
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חסכון בביטוח לאומי בהתאגדות כחברה
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חברת ארנק
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ייחוס אופקי וייחוס אנכי
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
שערים יציגים דולר ואירו עד יום 2.10.2019
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
B.O.T
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
saving clause
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סדר קדימויות במכירת דירה בפטור ממס שבח מקרקעין
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
יחיד או שותפות לעומת חברה
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מהו סדר קיזוז הפסדים?
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
כפל שווי לעומת מיצוי זכויות הבניה
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - דחייה
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פיצויי פיטורים - תכנון קבלתם
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
"ייחוס אופקי" ו"ייחוס אנכי" אצל קבלן בונה
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: דיני עבודה
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - הימנעו מלאבד קצבאות אזרח ותיק!
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מבנה דיווח אחיד
תאריך פרסום: 25/10/2017
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ממשק מעסיקים
תאריך פרסום: 25/10/2017
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הכנסה מותרת בגיל המותנה
תאריך פרסום: 22/10/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הכנסות מפיצויי פיטורים בעקבות פטירה
תאריך פרסום: 22/10/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
אין להעביר נקודות זיכוי ילדים מבן זוג אחד לאחר
תאריך פרסום: 22/10/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישוב נפרד לרואי חשבון
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פריסה מול מנהל מס שבח מקרקעין לעומת פריסה מול פ"ש
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
השוואה בין בפנסיה חובה לשכירים לבין פנסיה חובה לעצמאים
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - קצבת זקנה
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הפרשה לפנסיה חובה לגבי בעלי שליטה
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מס שבח מקרקעין במכירה ע"י מקבלי מתנה
תאריך פרסום: 23/05/2017
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
התקופה הקובעת
תאריך פרסום: 23/05/2017
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דרכים נבחרות להקטנת מס רכישה
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
טיפים בנושא קצבאות
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
רכישת דירה בקבוצת רכישה לעומת רכישה מקבלן
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מס סניף
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פילוג רווחים
תאריך פרסום: 17/01/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - טיפים נבחרים
תאריך פרסום: 17/01/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
החלטת מיסוי 6326/16
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
החלטת מיסוי 8369/16
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
עמ 32164-05-16 פלוני
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ה"ב מק 2/16: תיקון 85 והוראת שעה
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חוזר ביטוח 1438
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
השכרת דירת מגורים - בחירה בין החלופות
תאריך פרסום: 13/12/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סוגי רכב
תאריך פרסום: 13/12/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
טופס 631 - הצהרה על שיתוף בנכסים
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הצהרה כי עיקר ההכנסה היא ממשכורת גימלה או קיצבה
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מכירת דירת מגורים החל מיום 1.1.14
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פרוטוקול השמדת מלאי
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
תמ"א 38/2 - דוגמאות בסיסיות
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
יום הרכישה במכירת זכות במקרקעין בידי מי שהיה דייר מוגן ולימים רכש את הבעלות בנכס
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישוב סכום הפטור
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הצהרות הון – טיפול בפריטים מיוחדים
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מניעת זקיפת שווי הפרשת מעביד לקצבה אצל בעלי שליטה
תאריך פרסום: 05/12/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מונחים פנסיונים
תאריך פרסום: 05/12/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חסכון במס רכישה על ידי רכישת הדירה על שם הילד מחוסר הדירה
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פסילת ספרים ושומה לפי מיטב השפיטה עקב אי המצאת ספר הזמנות
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
אמנה למניעת מסי כפל
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
זכות מיסוי ראשונית ושיורית
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פריסת שבח ריאלי
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הוצאה עסקית מוכרת - עלות ההוצאה נטו
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סעיף 12 לחוק מע"מ - מענק ותמיכה כחלק מהמחיר
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הכנסת משפחה אומנת
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פס"ד בנושא קבוצת רכישה
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - קצבת זקנה
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: חיקוקי ביטוח לאומי
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מכירת דירת יוקרה שנרכשה לפני 1.1.14
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישובי מס במקרקעין
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור:
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פתרון תרגילים במס ערך מוסף
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור:
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
יצרני חשמל על ידי מיתקן פוטו וולטאי
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
התיישנות שומה לפי מועד משלוחה ולא לפי מועד הוצאתה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
"ביטול עסקה" ו"מכר חוזר"
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
טופס 50
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
תקופת אכשרה לקצבת זקנה בחוק הביטוח הלאומי
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ניהול ספרים - שובר קבלה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - חבות לגבי הכנסות מחו"ל של עולה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דיני עבודה - חופשה מרוכזת
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
טופס 50 - הלכה למעשה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מיסוי בינלאומי - זיכוי מסי חוץ
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חוזר 4/16 - פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חוזר מס הכנסה 2015/ xx פעילות חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פס"ד בנושא קבוצת רכישה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פיצויי פיטורים - תכנון קבלתם
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
קצבה פטורה, היוון פטור או מענק פרישה פטור?
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ניכוי הוצאות במכירת ניירות ערך סחירים בבורסה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מונחים במיסוי בינלאומי
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מלגה ממוסד מחקר בחו"ל - הכנסה חייבת
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דיני עבודה - דמי מחלה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: דיני עבודה
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מכירת נכס מחו"ל לחו"ל, מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הצהרות הון
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
משיכות מקופת פנסיה בגיל 60
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
בניה על מגרש ומכירתו כדירה מזכה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
השכרת דירת מגורים - בחירה בין החלופות
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סעיף 17(11) לפקודה - הוצאות בגין הכנת דוחות בקשר למס
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מה זה "מענק שנים עודפות"?
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חוק האנגלים
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
תכנון מס בקבוצת רכישה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פתרונות למבחנים במסים - הצהרות הון
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור:
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
רכישה עצמית של מניות
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
רכישת דירת מגורים ושינוי יעוד למשרד לאחר תקופה סבירה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הקטנת מס רכישה בשינוי יעוד של דירה יחידה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
כלים שימושיים לחישוב מס שבח מקרקעין
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דמי מחלה - סקירה כללית
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: דיני עבודה
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
"הכנסה"
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פטור מדמי ביטוח לאומי למי שעבר את גיל הפרישה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישוב מאוחד נסוג בפני החישוב הנפרד וה"מעין נפרד"
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!